Ayak Bileği Kemikleri

Talusun ön kısmına caput tali denir. Toplamda 4 olan medial ligament ve 3ünde bulunan lateral ligament.


Pin On Anatomi

Önde ikinci sır ayak bileği kemikleri ile eklem yapar.

Ayak bileği kemikleri. A- Bilek kemikleri 7 adettir. – Ayak bileği kemiklerinin proximal ve distal sıraları arasında iç tarafta bulunur. Tibia Kaval Kemiği Fibula Kamış Kemiği Talus Aşık Kemiği Ayak ekleminin alt kısmında ayak kemiklerini topuk kemiğine kalkaneus bağlayan başka bir eklem de.

Gerçek ayak bileği eklemi tibianın dış ve üst bölümünden fibulanın baldır bölgesinde tianın arka dış kısmı boyunca uzanan ince bir kemik dıştan meydana gelen yatakla talusun. Ayak tabanıyla ayak sırtını beş tane uzun kemik oluşturur. Uzun kemiklerden oluşmuştur ve ayağın orta kısmında bulunur.

Topuk kemiği aşık kemiği sandal kemiği zar kemik ve üç tane konik kemik olmak üzere toplam yedi tanedir. Ossa Plana ince yassı ve kavisli kemiklerdir. Ayak bileği kemikleri Ayak bileği yaradılış gereği bedenimizin en sağlam yerlerinden biridir.

Arka yüzü konkav olup caput tali ile eklem yapar. Ayak bileğinde yedi adet kemik bulunur. Ayak bileğinin iki ligament grubu vardır.

Ayak Bileği Kemikleri Nelerdir ve Kemiklerin İsimleri Öncelikle ayak bileğinin tıbbı tanımı yapılmalıdır. Bu eklem kaval kemiğini oluşturan iki kemik ile. Ayak kemikleri şunlardan oluşmuştur.

Ayak kemikleri Ayak bileği ekleminin etrafında bir kepçe içine oturmuş biçimde dururlar. Medial ligamentler olarak da bilinen ligaments deltoidei ve lateral ligamentler. Arka sıra iki büyük kemik olan talus eklem kemiği ve calcaneus topuk kemiğitan ön sıra ise os naviculare sandal kemik ossa cuneiformia kamamsı kemikler 3 adet ve os cuboideum Kübik kemikten oluşur.

Ayak bileği kemikleri bacağın sonlandığı uzun kaval kemiği ucu ve incik kemiğinin ayağın üstünde bulunan talus kemiğiyle birleşmesinden oluşur. Kilolu insanlarda sık sık ayak bileği burkulması yaşayanlarda ayak bileğine nafiz kırık geçmişi olanlarda ve daha az sıklıkla romatizmal bazı hastalıklarda ayak bileği osteoartriti sık görülmektedir. Ayak tarak kemikleri ossa metatarsi.

Ayak bileği üst üste iki eklem bulunan çok karmaşık bir yapıya sahiptir. El bileği ve ayak bileği kemikleri kısa kemiklerdir. Ayak bileği bir eklemdir.

Ayak bileği kemikleri Ossa tarsi el bileği kemiklerine benzer şekilde iki sıra halinde dizilmişlerdir. Ayak kemikleri de ellerde olduğu gibi ayak bileği kemikleri ayak tarağı kemikleri ve ayak parmak kemikleri olarak üç gruba ayrılarak incelenir. Ön yüzü ise konveks olup 3 cuneiforme kemik ile eklem yapar.

Baş caput boyun collum ve gövde corpus olmak üzere üç kısımda incelenir. Cuneiforme kemikler ve küp benzeri kemik yapılarıdır. Ayak bileği kemikleri ossa tarsi.

Çok sayıda kemik fibula kaval kemiği bilek kemiği ayak bileği eklemi deltoit bağlar sayesinde ayak bileği yeterli hareket yeteneğine sahip olur. El bileğinde olduğu gibi iki sıra halinde dizilmişlerdir. Ayak eklemi üç kemikten oluşur.

Bu durum ayağın aşağı ve yukarı bükülmesine izin verir. Toplumda sıklıkla diz ekleminde görülen bu durum kalça ayak bileği ve ayağın kemikleri arasındaki eklemlerde de sıklıkla görülmektedir. Talus ayak bileğinin en üst kısmında yer alır.

Spor yaparken düşerken koşarken atlarken ve yük kaldırırken ayak bileğimize binen yük daha faz. Topuk kemiği calcaneus Aşık kemiği talus Sandal Kemiği scaphoid Küpsü kemik cuboids 3 adet konik kemik cuneiforms b- Tarak kemikleri 5 adettir. Parmak kemikleri phalanges dir 14 adet.

Ayak bileği ligamentleri tibia ve fibulanın distal uçlarını astragalus kalkaneus ve naviküler kemik olarak bilinen tarsus kemikleri ile birlikte tutan fibröz bağ dokusu bantlarıdır. Topuk kemiği aşık kemiği kayıksı kemik 3 tane kama kemik 123. Ayak bileği fibula ve tibianın distal uçlarında bacak kemikleri ve taloun proksimal ucunda ayağın 7 tarsal kemik elementinden biri bulunan insan vücudunun sinovyal eklemidir.

Talusun üst kısmına trochlea tali denir ve ayak bileği. Ayak bileği kemikleri ise. Ayakta durduğumuz sürece bedenimizin bütün yükü üzerinden geçer.

Ayak bileği kompleks bir ligament sistemine sahiptir. Ayak bileği çıkması ayak bileği vücudumuzun yükünü taşıyan dengeli bir şekilde yürümemizi sağlayan ayakların rahat bir şekilde hareket etmesini sağlayan eğilip bükülmesine yardımcı olan ayağı dizlere bağlayan bir kemiktir. Bir ayakta 26 adet kemik bulunmaktadır.

Arka sıra kemikleri iki. Kafatası kubbesi kemikleri alın kemiği duvar kemiği úakak kemiği artkafa kemiği kaburgalar kürek kemiği göğüs kemiği ve kalça kemikleri yassı kemiklerdir.


Orthopedic Surgery Panosundaki Pin


Pin On Saglik


Tendinit Panosundaki Pin


Topuk Dikeni Panosundaki Pin


Kirik Panosundaki Pin


Kirik Panosundaki Pin


Kirik Panosundaki Pin


Kirik Panosundaki Pin


Anatomi Panosundaki Pin


Kirik Panosundaki Pin


Pin On Pratik Bilgiler


Kirik Borken Panosundaki Pin


Saglik Panosundaki Pin


Kirik Panosundaki Pin


Kirik Panosundaki Pin


Topuk Dikeni Tani Ve Tedavi Sagliga Bir Adim Heel Spurs Remedies Heel Spurs Treatment Heel Spurs


Sifa Market Paylasimlar Panosundaki Pin


Skolyoz Scoliosis Panosundaki Pin


Kinezi Terapi Panosundaki Pin